Especials inversors

Ara és el moment òptim per invertir en el mercat immobiliari. El valor dels immobles ha patit un gran descens aquests últims anys, mentre que els preus dels lloguers, per contra, no han baixat tant. Això, juntament amb la incertesa dels mercats financers, fa que ara les rendibilitats puguin ser una mica més interessants, i la inversió immobiliària sigui una molt bona opció a tenir en compte. 

Les ofertes que us passem, s'ofereixen ja arrendades i amb un rendiment cert, o bé estan en procés de lloguer amb una rendibilitat esperada.